Aktivity k rozvíjení emoční inteligence u dětí

Cvičení a metody uvedené v příloze se zaměřují na rozvoj emoční inteligence – konkrétně uvědomování si vlastních emocí, pojmenování jich a vnímání emocí kolem sebe.Cvičení jsou vybrána z knížky Jacka Canfielda a Harolda Clive Wellse - Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků