Glossary


Tradiční

když je něco tradiční, dělá se to již dlouho, má to dlouhou historii. Třeba tradiční české jídlo znamená jídlo, které se v Čechách vařilo již po mnoho staletí.